วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Field Testing for Nikkor 70-300 f4-56 G + Nikon D90

ทดสอบเลนส์ Nikkor 70-300 f4-56 G + Nikon D90  เค้าว่ากันว่าใช้ยาก เลยอยากลองดู มีรูปให้ดูนิดหน่อย แต่คิดว่าต้องลองเองนะ หลังจากลองแล้ว ก็เก็บเอาไว้เล่นเอง 1ตัว เรียบร้อยแล้ว ใช้ยากหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่เลนส์ เท่านั้น อยู่ที่ผู้ใช้ด้วยต่างหาก


















































Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Thai Amulet top 5.


Today I want to talk about Thai Amulets. In Thailand we have top 5 Thai Amulets then We call Benjapakee.

Benjapakee 's five parties of five types of amulet, they're considered the best of Thai amulets.

Foreign friends many of you wondering, like amulets, some of you like because it is old to age hundreds of years, or it may be like as it is art, something you want to know the history, I will try to collect and bring stored. This may take a little research, but will try our best.

Amulets could be said that both the 5 types of items listed below.
I can assure you that the poor are not allowed because each cost of ownership to one million baht to more than that and can not see easily.
You can see these amulets in Thailand Museum.

Today I have pictures of amulets Five parties to see each other.



1. PHRASOMDEJ WATRAKHANG PIMYAI. 


2. PHRA NANGPHYA. 

3. PHRA ROD. 

4. PHRA SOOMGOR.



5. PHRA PHONGSUPARN. 



For the next time I will tell the history of each item. Comments me if You like this.!!!


Mitoona/ Thai Collecting
Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Happy Valentine's Day.




Happy Valentine's Day. 

February 14 back again. It seems it is the day we are all happy together. 
I wish everyone a very happy and do not forget to show love for each other. For me, a hug. That is to show my love. Some that I might want to have someone tell me some too.




I wish you all a happy hopeful. I want the world to have loved a lot. It would be no war. As at home, I'm having trouble the border between Thailand and Cambodia It have nothing really bad, we conclude today to show their love for each other as much into. And at least we will have the pleasure of that love with others. 




Let your love first, then to be loved as well. 

Mitoona. 
Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Gems and Thai beliefs

thai collecting
Gem 
Gem is a solid mass composed by mineral of the same type. Or several combined natural habitat. It is made up of organic or inorganic any way. Because the composition of earth crust , mainly compound silicon dioxide. Therefore, earth, most often as a mineral family. silicates. There is also a mineral family. carbonate due to the atmosphere of the past, most are carbon dioxide rain has dissolved carbon dioxide on the atmosphere down. accumulated on the ground and ocean creatures live. carbon nutrients and body building. Some live plankton silica shell. When death as a sediment deposition. Most rocks on the Earth's crust consists of minerals it.



The properties of gemstones.
- Durable
- Rare
- Beautiful
- Difficult to clean.

Thai beliefs.
In the ancient belief that knowledge and use of Thai jewelry. Started since the time which has no evidence the obvious, we may learn about the jewel of Thailand in the past from Thai literature. some other programs started since. Ayudhya. come to reign. Rattanakosin Thai people started to know and use the gem a few species. Gems are classified into 9 types of calls that nine gems or Nawarat. Glass, etc., or nine things in textbooks nine gems is an influential poetry. Thai people are not interested in little-known gem that is respected and popular prosperity. Then it is also used as securities held as heir to the legacy of lineage A generous gift benefit when used to help suffering is the means for such engagement.



Gem Birthday.


Credit : Wikipidia
Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo